Els Pets — Reprenc el vol 가사 및 번역

이 페이지에는 Els Pets의 노래 "Reprenc el vol"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

D’amagat de mestresses que espien de nit
Clara surt de la casa amb el c or encongit
Du a la mà una panera amb crostons i sorgits
Mentre el seu home dorm travesser dins el llit
Just passat Riudarenes agafa un trencant
Esquivant les petjades i els gossos bordant
I amb el c or a la boca arriba a aquell mas
On l’espera el que més s 'ha estimat
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
Amagat de l’enveja que el vol delatar
Jaume espera darrere d’un fals estucat
I pentina les hores amb un tronc cremat
Dibuixant lentament un ulls verds com de mar
Quan, per fi, cap al vespre surt de la foscor
Mastegant fruits i herbes empaita els moixons
S’embolica un cigarro i f a fum poc a poc
A l’aguait de la cendra i el foc
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
I el vent
Que els espia fa temps
Fa converses amb ells
Mentre es llepen absents
Del soroll de la guerra
Absurda
Sabent que tenen poc temps
A vegades, quan tot sembla fosc
Hi ha un desig que arracona la por
Encara que siguis cada cop més lluny
Travessaré tenebres fins arribar a la llum
Ara m’escapcen
El sou i l’esperança
La llengua que parlem
Voldrien morta i feta un erm
Cauen les bombes
Ja sento com s’acosten
Em ve aquella olor
Que fan l’angoixa i el dolor
«Hauries de sortir»
Em deies sempre que estava trist
Et miro en el retrat
Se’m fa present el teu esguard
M’aixeco de matí
Amb un nou dia per descobrir
Quan torni cap al llit
N’haig d’haver tret algun profit
Malgrat que el camí és llar g i costerut
Sé que a dalt de tot hi et s tu Encara que siguis cada cop més lluny
Travessaré tenebres fins arribar a la llum

가사 번역

Espien 밤 주부의 비밀
C 골드가 수축된 집에서 나가
뒤는 촛대 발생하는 빵 바구니를 손에
네 남자가 침대 안의 크로스바에서 자는 동안
폭도들을 지나서
발소리와 짖는 개를 피하고
그리고 c 는 입에 금이 집에 온다
어디 대부분의'에 대한 대기가 추정되었다
때로는 모든 것이 어두운 것처럼 보일 때
공포를 꺾는 욕망이 있다
그를 버리고 싶은 질투를 감추고
제임스는 허위 하구 뒤에 기다립니다
그리고 태워 트렁크와 함께 시간을 빗질
천천히 눈 녹색 바다로 그리기
때,마지막으로,어둠 밖으로 저녁 향해
씹는 과일과 허브 empaita moixons
시가는 천천히 담배 포장
재와 불을 주시하고
때로는 모든 것이 어두운 것처럼 보일 때
공포를 꺾는 욕망이 있다
그리고 바람
스파이는 오래 전에
그들과 대화를 한다
혀 결석 동안
이 전쟁의 소음
부조리
당신은 약간의 시간이 있음을 알고
때로는 모든 것이 어두운 것처럼 보일 때
공포를 꺾는 욕망이 있다
비록 당신이 조금 더 각각의 시간 인 경우에
Travessaré 어둠 빛에 도달
이제 나는 도망 간다
월급과 희망
우리가 말하는 언어
죽고 싶고 황무지를 만들었어
폭탄 떨어뜨려
이미 그들이 올 것 같은 느낌
그 냄새 기억나
고뇌와 고통을 주는 거지
"당신은 나가야한다»
항상 슬펐다며?
당신은 초상화를 보면
그게 나를 당신의 시선의 현재로 만들어주네
나는 아침에 인상
발견 할 새로운 하루
당신이 침대에 머리 때
거기 나는 약간 이익을 밖으로 쏘았어야 했다
도로가 홈 g 가파른 있다는 사실에도 불구하고
나는 당신이 아직도 당신이 조금 더 각 시간있어 맨 위에 것을 알고있다
Travessaré 어둠 빛에 도달