İsmail YK — Söndür 가사 및 번역

이 페이지에는 İsmail YK의 노래 "Söndür"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

Hemen hemen hemen söndür
ateşin çıktı söndür söndür söndür söndür
Hemen hemen hemen söndür
hadi bana mu mu mu öptür
her yanım yanıyor ateşimi söndür
bitiyorum ah yanıma yaklaş
rengim benzim soldu bu yüzümü güldür
çaktırmadan yavaşça gel bana
yanıyorum amanın alev alev ben sana
hadi düşür beni eline diline yavrum
tütüyorum of nefesinle sogut beni
istersen kandır beni
yalan masallarla uyut beni
kadıra kandır ısır hadi güzelim kandır
kadıra kandır ısır hadi güzelim ısır
yanağından öptür beni hemen
ateşin çıktı söndür
perdeleri indir kapıarı örttür ateşimi dindir dindir
söndür söndür söndürlambaları söndür
ateşimi söndür söndür
perdeleri indir kapıarı örttür ateşimi dindir dindir
söndür söndür söndürlambaları söndür ateşimi söndür söndür

가사 번역

거의 소화
불이 꺼졌어 꺼버려. 꺼버려.
거의 소화
어서,내 뮤 뮤 키스하게 만들어
♪I'm burning all over♪♪put out my fire♪
나는 오 나와 함께 죽어 가고있다
♪my color is falled♪♪make my face smile♪
교활한 천천히 나에게 온다
난 불타고 있어 오,불길 너
어서 내려줘
♪I'm smoking♪♪chill me with your breathe♪
당신이 원하는 경우 나를 바보
거짓말로 자게 해줘
강력한 혈액,아름다운 혈액을 물고 오세요
어서,아가,날 물어.
뺨에 키스해줄게
불이 꺼졌어 꺼버려.
을 내려 놓고 커튼이 내려 놓고 문을 내려 놓고,불을 내려 놓고,화재입니다.
해제 편향 산드urlamba 를 수축
내 불을 끄고 넣어
을 내려 놓고 커튼이 내려 놓고 문을 내려 놓고,불을 내려 놓고,화재입니다.
불 꺼요 불 꺼요