Pino Daniele — Scrack 가사 및 번역

이 페이지에는 Pino Daniele의 노래 "Scrack"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

Guagliò' guagliò'
Che guard' a fa', damme 'na mano
Si no, si no sto ancora ccà fin' a dimane
Guagliò' guagliò'
E quanto tiempo puo' durà '
Ogge e dimane
Ma cosa c'è su quelle braccia
Nun vedè'
Quanti anni nascondi
'o pporte ancora tutto in faccia sient’a me Non sono forse migliore
Guarda mo'
Guagliò' guagliò'
Che guard' a fa', damme 'na mano
Si no, si no sto ancora ccà fin' a dimane
Guagliò' guagliò'
Nc' ammm a calmÃ, 'e ttiene 'e money?
E quanta sorde può abbuscà ' dint' a semmana
Ma cosa c'è su quelle braccia nun vedè'
Quanti anni nascondi
'o pporte ancora tutto in faccia sient’a me Non sono forse migliore
Guarda mo'
Guagliò' guagliò'
Che guard' a fa', damme 'na mano
Si no, si no sto ancora ccà fin' a dimane
Guagliò' guagliò'
Nc' ammm a calmÃ,
E quanta sorde può abbuscà ' dint' a semmana
Ma cosa c'è su quelle braccia nun vedè'
Quanti anni nascondi
'o pporte ancora tutto in faccia sient’a me Non sono forse migliore
Sona mo'

가사 번역

-그럼 내가 물어볼게
그 경비원'a fa',damme'na hand
네,네,아직 디메인까지 cc 입니다
-그럼 내가 물어볼게
그리고 얼마나 오래 지속될 수 있습니까
오그와 디마네
하지만 그 팔에 무엇입니까
수녀가'
당신은 얼마나 많은 년을 숨길 수 있습니까
아직도 얼굴에 있는 모든 것을 느낄 수 있는 poporte'a me i'm not maybe better
날 봐
-그럼 내가 물어볼게
그 경비원'a fa',damme'na hand
네,네,아직 디메인까지 cc 입니다
-그럼 내가 물어볼게
진정하고,'티엔'과 돈?
귀머거리 2 가 어떻게 세마나에'딘트'할 수 있습니까
하지만 그 팔에 무엇이 당신이 볼 수 없습니다
당신은 얼마나 많은 년을 숨길 수 있습니까
아직도 얼굴에 있는 모든 것을 느낄 수 있는 poporte'a me i'm not maybe better
날 봐
-그럼 내가 물어볼게
그 경비원'a fa',damme'na hand
네,네,아직 디메인까지 cc 입니다
-그럼 내가 물어볼게
Nc'ammm 진정,
귀머거리 2 가 어떻게 세마나에'딘트'할 수 있습니까
하지만 그 팔에 무엇이 당신이 볼 수 없습니다
당신은 얼마나 많은 년을 숨길 수 있습니까
아직도 얼굴에 있는 모든 것을 느낄 수 있는 poporte'a me i'm not maybe better
소나모