Pino Daniele — Tuta 'Nata Storia 가사 및 번역

이 페이지에는 Pino Daniele의 노래 "Tuta 'Nata Storia"의 가사 및 한국어 번역이 포함되어 있습니다.

가사

I nun vogl' ì 'America
pecchè nun ponno capì st’America
e si fosse pè me caccia 'a capa e nun vedè
e si fosse pè me
m’astrignesse pè sapè
e nun mme può dà
tutta 'nata storia
fatta pè sudà
se venneva l’anema a duje passe
pè fà sunnà
tutta 'nata storia
che torna avenì
lascia apierto e parlame 'e quaccosa
i' nun voglio ascì
i' nun vogl' ì 'America
pecchè nun vonno capì st’America
e si fosse pè me jesse annanze pè vedè
e si fosse pè me
m’astrignesse pè sapè
e nun mme può dà
tutta 'nata storia
fatta pè suffrì
senza niente 'ncuollo
dint' 'a nuttata mme può capì
e nun mme può dà
tutta 'nata storia
ca se po' cagnà
si te 'ncazze è tragica
e nisciuno ce vo' penzà
e pè me resta cielo 'e notte
cu' 'nu filo mmano s’aspettava 'o sole
e pè me resta solo addore
terra c’ammesca 'a vita e se ne va
i' nun vogl’i 'America
pecchè nun ponno capì…

가사 번역

난 미국을 원하지 않아
포노가 미국을 이해하지 못했던 죄
그리고 그것은 나를 위해 인 경우에 그는 카파을 사냥하고 보지 않았다
그리고 그것이 나라면
마스트리네세페 사페
그리고 수녀님 수 있습니다
모든'태어난 역사
땀을 위해 만드는
아네마가 두제 패스에 오면
P FA 선나
모든'태어난 역사
돌아 오는 길
아피에토를 떠나 내게 말을 걸어라'그리고 콰코사
나는 아스키를 원한다.
난 미국을 원하지 않아
아무도 미국을 이해하지 못했던 죄
내가 제시 아난제라면
그리고 그것이 나라면
마스트리네세페 사페
그리고 수녀님 수 있습니다
모든'태어난 역사
질식을 위해 만드는
아무것도 없이.
이해 할 수 있습니다
그리고 수녀님 수 있습니다
모든'태어난 역사
캘리포니아 경우 작은 나쁜
그래,너 ncazze 는 비극적이다
그리고 니시누노
그리고 나를 위해 하늘과 밤 남아있다
cu"nu 스레드 mmano 예상'O 일
그럼에도 불구하고 나는 단지 을 숭배 남아
지구는 삶과 잎을 위해 죽는다
난 미국을 원하지 않아
죄에는 포노 이해…